Olimpiada Sportowa Osób z Niepełnosprawnościami

                  

Olimpiada Sportowa

 Osób z  Niepełnosprawnościami

Miechucino 14.06.2022 r.

Program Olimpiady

9.00 – 9.45           Zgłaszanie drużyn do udziału w Olimpiadzie

9.45                      Odprawa techniczna z opiekunami drużyn

10.00                     Otwarcie Olimpiady

10.30                     Rozgrywki sportowe

W tegorocznej Olimpiadzie zapraszamy do udziału w następujących konkurencjach sportowych:

 1. SPRAWNOŚCIOWE KONKURENCJE DLA OSÓB Z

       NIEPEŁNPSPRAWNOŚCIAMI , PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU  

       INWALIDZKIM   – hala sportowa

 • Konkurencja indywidualna  (1 osoba na wózku inwalidzkim)
 1. TRÓJBÓJ CELNOŚCIOWY – boisko tartanowe (6 osób z drużyny)
 • Kopnięcie piłki do bramki wielkości unihokeja
 • Rzut woreczkiem do hula-hop w różnej odległości (3 hula – hop)
 • Rzut piłką do kręgli

III. DWUBÓJ SIŁOWY   – boisko trawiaste (6 osób z drużyny)

 • Rzut piłką lekarską 3 kg
 • Skok w dal z miejsca (liczy się odległość jaką pokonała drużyna)
 1. SZTAFETA ZRĘCZNOŚCIOWA – boisko trawiaste (6 osób z drużyny)
 • Zwinnościowy tor przeszkód

12.00 – 13.00         Grupowe wydawanie posiłków ( z zachowaniem zasad sanitarnych)

13.15 – 13.45         Zabawa przy muzyce – oczekiwanie na wyniki

14.30                     Przewidywane zakończenie olimpiady

* Program jest ramowy i organizator  zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

* Szczegółowe informacje dotyczące konkurencji będą dostępne po potwierdzeniu zgłoszenia.

Regulamin

Olimpiady Sportowej Osób z Niepełnosprawnościami

Miechucino 14 czerwiec 2022 r.

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Chmielno
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielnie
 • Szkoła Podstawowa w Miechucinie
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ ŻAGIEL” w Chmielnie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chmielnie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

Termin i miejsce Olimpiady:

 • Olimpiada odbędzie się 14.06.20212r.
 • Miejsce: Szkoła Podstawowa w Miechucinie
 • Rozpoczęcie godzina 10.00, zakończenie około godz. 14.00/14.30
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

– tel. (0-58) 684-20-32, tel. kom. 793-824-464   e-mail: wtzchmielno@wp.pl

Zasady organizacyjne:

 • Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny
 • Dojazd drużyn odbywa się we własnym zakresie
 • Potwierdzenie przyjazdu uczestników w dniu Olimpiady dokonuje opiekun przed rozpoczęciem olimpiady w wyznaczonym punkcie rejestracyjnym.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom i opiekunom posiłek oraz napoje
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Olimpiady w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych
 • Na końcowy wynik pracuje drużyna sześcioosobowa
 • Indywidualna konkurencja sprawnościowa dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim

ZWINNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD DLA DRUŻYNY    (boisko trawiaste)

 • Bieg – slalom pomiędzy pachołkami (8 szt.) rozstawionymi w odległości co 1,5 metra.
 • Jednorazowe uderzenie kijem od unihokeja w piłkę w kierunku bramki od unihokeja.
 • Toczenie dużej piłki rehabilitacyjnej w linii prostej od punktu A do punktu B.
 • Przeniesienie oburącz dwóch kilogramowych ciężarków w linii prostej od wyznaczonego punktu do mety

Wszyscy zawodnicy pokonują opisany tor. Konkurencja na czas.

SPRAWNOŚCIOWE KONKURENCJE DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU MANUALNYM

(hala sportowa) KONKURENCJA INDYWIDUALNA!

 Slalom pomiędzy tyczkami – 5 tyczek (konkurencja na czas)

 1. Przejazd wózkiem pomiędzy bramkami wyznaczonymi przez dwie tyczki (3 bramki), następnie podjazd do stolika, na którym leżą woreczki i trzy rzuty z miejsca do wyznaczonego celu.
 2. Przejazd wózkiem do stolika (punkt A), zabranie piłki (piłka od siatkówki), następnie przewiezienie jej na kolanach do punku B i pozostawienie w wyznaczonym miejscu, następnie przejazd do kolejnego stolika i zabranie trzech obręczy i podczas dalszego przejazdu nałożenie każdej z nich na odrębny stojak (3 obręcze, 3 stojaki w linii prostej).

Końcowy przejazd w linii prostej do mety.