Nasze Sekcje

Grupa została założona w 2010 r. w celu kibicowania zespołom sportowym, a także w innych różnych imprezach integracyjnych. Cheerlederki poprzez taniec ćwiczą pamięć, płynność ruchu oraz słuchu. Wyrażają swoje emocje, a poza tym ćwiczą sprawność ruchową i znajomość motoryki własnego ciała.
Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. Działania teatralne wyprowadzają uczestników z samotności i izolacji. Jest to dziedzina aktywności twórczej, w której istotne jest działanie w grupie, kontakt i porozumienie z drugim człowiekiem. Z pośród 30 uczestników 10 osób zainspirowało nas swoją postawą aktorską, w związku z tym stwarzamy podopiecznym możliwość do ich rozwoju poprzez twórcze działanie i angażowanie w różne występy teatralne
W ramach terapii wspomagającej uczęszczamy na zintegrowane zajęcia  muzyczne z zaprzyjaźnionym ŚDS w Chmielnie. Zajęcia odbywają się w miejscowym Domu Kultury pod kierownictwem pani Hanny Pek. Jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na organizm i psychikę człowieka. Muzykoterapia zmniejsza lęki, depresję, poprawia samoocenę, a nawet leczy bezsenność