Występ teatralny

 

Dnia 24.11.2021r. z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej
im. Ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie, Dyrekcja i grono pedagogiczne
zaprosiła naszą grupę teatralną do przedstawienia Legendy ,,Zatopione drzwi
i dzwony”. Występ wzbudził wiele emocji i radości wśród uczniów
i nauczycieli. Bardzo miłym zaskoczeniem  dla nas była zorganizowana
zbiórka na rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, w którą włączyła
się społeczność szkolna. Otrzymaliśmy wiele niezbędnych artykułów
do prowadzenia zajęć w naszych pracowniach. Jesteśmy bardzo wdzięczni
za tak wspaniały dar  i cieszymy się, że wśród nas jest tyle ludzi o dobrym sercu.