Sekcja Teatralna

service-3

Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. Działania teatralne wyprowadzają uczestników z samotności i izolacji. Jest to dziedzina aktywności twórczej, w której istotne jest działanie w grupie, kontakt i porozumienie z drugim człowiekiem. Z pośród 30 uczestników 10 osób zainspirowało nas swoją postawą aktorską, w związku z tym stwarzamy podopiecznym możliwość do ich rozwoju poprzez twórcze działanie i angażowanie w różne występy teatralne.

Co robimy podczas zajec