Witamy na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chmielnie.

Warunki przyjęcia do WTZ

Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, która posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej ustalonym w treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
Jeżeli osoba pragnąca zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej, posiada już takie orzeczenie, ale nie zostało w nim odnotowane wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, powinna powtórnie złożyć wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu zmiany orzeczenia.
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

1. Wniosek – kliknij aby pobrac

2. Podanie o przyjęcie do WTZ

3. Orzeczenie o niepełnosprawności