XII OLIMPIADA SPORTOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021

XII OLIMPIADA SPORTOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021

Ze względu na Pandemię Covid-19 Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii  Zajęciowej Województwa Pomorskiego została zorganizowana dnia 16.09.2021r. w Miechucinie. Organizatorami naszej Olimpiady jest Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Żagiel”, GOPS Chmielno. Oficjalne otwarcie Olimpiady zaczęliśmy przemarszem i zapaleniem znicza olimpijskiego przez kapitana naszej drużyny. Pani kierownik powitała wszystkich zaproszonych gości. Po przemowie i uroczystym otwarciu rozpoczęliśmy rozgrywki sportowe. W…

Spotkanie integracyjne w Warzenku

Spotkanie integracyjne w Warzenku

Dnia 07.09.2021r. grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej udała się na spotkanie integracyjne połączone z Warsztatami .Były to Warsztaty manualne, psychologiczne i ruchowe .Uczestnicy mogli też skorzystać z Alpakoterapii prowadzonej na terenie siedziby Fundacji Caritas w Warzenku.