XII OLIMPIADA SPORTOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021

Ze względu na Pandemię Covid-19 Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii  Zajęciowej Województwa Pomorskiego została zorganizowana dnia 16.09.2021r. w Miechucinie. Organizatorami naszej Olimpiady jest Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,, Żagiel”, GOPS Chmielno. Oficjalne otwarcie Olimpiady zaczęliśmy przemarszem i zapaleniem znicza olimpijskiego przez kapitana naszej drużyny. Pani kierownik powitała wszystkich zaproszonych gości. Po przemowie i uroczystym otwarciu rozpoczęliśmy rozgrywki sportowe. W Olimpiadzie wzięło udział 16 drużyn. Rywalizacja była zacięta, uczestnicy starali się ze wszystkich sił. Serdecznie wszystkim gratulujemy.